Zhodnocujeme důvěru našich klientů

Společnost FG Financial Group, a.s., vystupuje na finančním trhu jako zprostředkovatel v oblasti investic a pojištění, zajišťuje hypoteční poradenství a právní služby. Naše služby poskytujeme s individuálním přístupem ke každému klientovi. Zajišťujeme prvotřídní řešení a odborné znalosti.

Pokud Vás zaujaly naše služby a chtěli byste se dozvědět více, napište nám na sebe kontakt s krátkou zprávou o Vašich požadavcích do níže uvedeného formuláře. Následně budete kontaktováni naším obchodním zástupcem z Vámi požadované lokality, který Vám rád zodpoví veškeré dotazy ohledně sjednávání pojistných smluv, investic, úvěrových produktů a dalších.

Napište nám

Formuláře ke stažení

Formuláře na této stránce jsou pro Vaše pohodlí přístupné on-line. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na infolince 222 390 063 nebo e-mailem info@financialgroup.cz

Etický kodex společnosti

Poučení o právech

Zásady ochrany, informační povinnost

Systém vyřizování stížností

Ochrana osobních údajů

Společnost FG Financial Group, a.s. zpracovává veškeré osobní údaje v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“), a jinými přímo aplikovatelnými předpisy Evropské unie.

FG Financial Group, a.s. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, a to plně v souladu s podmínkami GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů má na starost celou oblast ochrany osobních údajů společných správců. Prostřednictvím této osoby jsme tak schopni zajistit Vám větší ochranu a bezpečnost Vašich osobních údajů a zajistit Vám lepší informovanost o Vašich právech v oblasti osobních údajů a jejich využití.

Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, podnět, či stížnost ohledně Vašich práv v oblasti osobních údajů, obraťte se tak prosím pro urychlení vyřízení Vaší záležitosti na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech spojených se zpracováním osobních údajů, jakož i v záležitostech, které se týkají výkonu a uplatnění Vašich práv v této oblasti.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
jméno a příjmení: Zuzana Mayerová
e-mail: GDPR@financialgroup.cz

Vyřizování stížností

Společnost FG Financial Group má zpracovaný Systém vyřizování stížností, který stanoví práva klientů a systém vyřizování stížností v souladu se zákonem č. 89/20012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zároveň se řídí zákony, které upravují činnost společnosti dle všech jí získaných licencí.

Společnost je povinna se zabývat všemi oficiálně podanými stížnostmi, zejména pak je odpovědna v těchto uvedených případech:

 • zákazníkovi nebyly poskytnuty veškeré potřebné informace k uzavření smlouvy;
 • zákazníkovi byly poskytnuty zavádějící, nepřesné informace;
 • ze strany společnosti / jejího zaměstnance / vázaného zástupce dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu / podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele dle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích / vázaného zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru, bylo jednáno v rozporu s platnou legislativou a etickými zásadami;
 • zákazníkovi vznikla chybou společnosti škoda.

Stěžovat má právo uplatnit stížnost u FG Financial Group prostřednictvím:

 • emailu zaslaného na info@financialgroup.cz nebo
 • písemné stížnosti zaslané na adresu sídla společnosti

Stížnost lze rovněž uplatnit u:

 • Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR)

Španělská 2
120 00 Praha 2
tel.: +420 221 628 507
web: www.usfcr.cz

 • Česká národní banka (ČNB)

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
tel.: 224 411 111
web: http://www.cnb.cz/cs/spotrebitel

 • Česká obchodní inspekce (ČOI)
  – v případě stížnosti na zprostředkování neživotního pojištění

Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
tel.: +420 296 366 360
web: www.coi.cz

 • Spory je možné také řešit mimosoudně prostřednictvím Finančního arbitra (FA)
  – v případě stížnosti na zprostředkování životního pojištění

Legerova 69
110 00 Praha 1
Tel. 257 042 094
http://www.finarbitr.cz

Zákazník je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit důkaz ze škodného plnění, popř. jiným věrohodným způsobem prokázat oprávnění své stížnosti.

Společnost není povinna zabývat se stížností, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta odpověď a stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.

Vše pro Váš finanční úspěch

S námi jste vždy o krok napřed.

Kontaktujte nás